Materiaal aankoop voor Wijn en Bier

De Roeselaarse Wijn en Biermakers vereniging bied alle leden de mogelijkheid om materiaal, benodigd voor het wijn maken en Bier brouwen, te bestellen via de vereniging.

U steund hiermee de werking van de vereniging, waarvoor onze dank bij voorbaat, alsook u ontvangt een mooie korting op de totaalprijs, hierdoor vaart ook U er wel bij.

In bijlage vindt u de materiaal lijst van BMS, alwaar de producten worden besteld.

Er kan elke maand steeds materiaal besteld worden. Dit tot de Vrijdag, de week vòòr de ledenvergadering. Hou echter rekening met een minimale totaalbestelling per maand. Bij onvoldoende wordt de bestelling verplaatst tot de volgende maand, tenzij u hoogdringendheid aangeeft.

Het bestelde materiaal wordt u dan afgeleverd op de eeerstvolgende ledenvergadering, tenzij anders afgesproken.

De betaling van het materiaal kan best worden overgemaakt op de rekening van de RWB.

Rek. Nr. BE93 7360 3582 2467

BIC code;   KREDBEBB

BijlageGrootte
Prijslijst BMS wijndepot 2015 -03-15.xls584.5 KB
Share this