Editoriaal


Artikel geplaatst op: 2018-12-01


Beste, leden, beste bestuursleden, beste sympathisanten...

Ik herinner me het nog levendig, die jaarlijks weerkerende kindermarteling om voor meter en peter (de ouders van mijn vader), voor verre meter en verre peter (de ouders van mijn moeder), en voor mijn eigen ouders een nieuwjaarsbrief op te stellen. Wat moest ik nu in godsnaam aan die mensen vertellen??

Echter, voor mijn school, de voorname basisschool “Onze Lieve Vrouw van Vreugde”, was dergelijk met onhandige hanepoten neergepend gewrocht een levensnoodzakelijk element in de opvoeding en een flinke stap op weg naar een godsvruchtig en zinvol volwassen leven. Er was met andere woorden geen ontsnappen aan.

Of de brave broeders hun doel bereikt hebben laat ik even in het midden. Wel geef ik toe dat mijn nieuwjaarsbrieven mijn publiek (want ge moest zo’n ding natuurlijk herhaaldelijk voorlezen voor de verzamelde schare nonkels en tantes) vaak tot tranens toe bewogen. Of dit uit pure emotie was voor mijn diepzinnige volzinnen, of uit krampachtige inspanning om niet in een lachen uit te barsten…

En hier zit ik nu weer, een halve eeuw later, een nieuwjaarsbrief te pennen voor de Roeselaarse Wijn en Biergilde. Als dat maar goed afloopt.

Beste leden:

De belangrijkste zaken eerst natuurlijk want zonder leden, geen gilde. Het bestuur heeft zijn beste beentje voorgezet om voor elks wat wils te voorzien, en een interessant programma uit te werken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.

Tevens, ik vind het uiterst fijn dat jullie zelf vaak met ideeën voor activiteiten komen aandraven, of vragen stellen, zelf iets organiseren voor de Gilde. Dit is het zout en de peper van de Gilde waar iedereen heel veel plezier aan beleefd.

Is er toch iets minder goed verlopen, aarzel niet om dit aan een bestuurslid over te maken of een maileke te schrijven. We leren graag bij en elk goed idee vindt uiteindelijk zijn plaatsje in onze werking (ook al kan dat soms wat tijd vragen).

Dus simpelweg; bedankt dat jullie er in 2018 bij waren.

Beste sympathisanten:

Jullie krijgen deze brief omdat jullie ooit lid waren, omdat jullie in de laatste paar jaar aan een cursus hebben deelgenomen, of gewoon omdat jullie uw naam hebben opgegeven als sympathisant van het wijn en bier maken. Vrees niet, we gaan jullie vanaf nu niet bestoken met tonnen mails en allerhande reclameboodschappen.

Enkel, op deze eindejaar gelegenheid willen we u namens de RWB deze brief sturen, in de hoop dat het u goed gaat. We hopen natuurlijk ook dat de wijn en biermakers microbe u niet volledig heeft verlaten en op een vernieuwde kennismaking in 2019.

Geacht bestuur:

We zijn er dit jaar totaal onverwacht aan begonnen in een nieuwe slagorde en hebben elkaar “en stoemelings” leren kennen. Het is duidelijk dat we allemaal heel verschillende mensen zijn en dat we vaak heel verschillende ideeën hebben over hoe de zaken moeten aangepakt worden. Dat lijkt stilaan onze grootste kracht te worden want we slagen erin om onze sterktes te combineren tot een beter geheel.

In elk geval, jullie weten dat het nooit mijn bedoeling geweest om ooit voorzitter te worden (geef nu maar toe dat jullie er me een beetje ingeluisd hebben) en ik ben er met knikkende knieën aan begonnen. Jullie hebben me fantastisch geholpen en hebben meer dan uw deel van het werk verzet. Bedankt voor het geleverde werk en de goede samenwerking in 2018, in de volle hoop dat 2019 minstens even leuk wordt.

Tot slot:

Het grote voordeel van mijn kinderlijke nieuwjaarsbrieven was dat ik na het voorlezen meestal cadeau-kes kreeg. Soms waren die enorm vervelend zoals 20 frank voor in mijnen spaarpot (waar ik toch nooit iets mocht uithalen) maar soms ook heel leuke dingen zoals een stripverhaal (Bessy), een Matchbox autoke of, als het heel goed ging, een serie groene plastieken cowboys op bruine plastieken paarden.

Blijkbaar is er in een halve eeuw toch niet zoveel verandert want ik hoop nu ook weer op een nieuwjaarscadeau, maar in dit geval eentje waar de gevers in 2019 zelf ook heel wat plezier aan zullen beleven. Ik hoop namelijk dat jullie allemaal snel uw lidmaatschap voor 2019 zullen bevestigen door het storten van 25 Euro (jaja, nog altijd hetzelfde) op onze rekening BE93 7360 3582 2467.

Wat je ook beslist, het ga je goed in 2019, in goede gezondheid met een mooi biertje of een uitgelezen wijntje op tijd en stond, en veel gelukkige dagen.

Een aller gelukkigst Nieuw Jaar vanwege de RWB

Tot ziens,
Fy