Algemene vergadering RWB VZW 26/01/2018

locatie

Huis van de voeding
Spanjestraat 141
8800 Roeselare
routebeschrijving

omschrijving

Onze vzw heeft haar 2de algemene vergadering op de agenda staan. Op deze vergadering legt onze vereniging haar ziel even bloot op tafel. Ook elke aanwezige mag dan in het openbaar moeilijke vragen stellen of zijn hart eens luchten. Uw eigen gedacht eens zeggen en luisteren naar de mening van de anderen.

Ook de financiële situatie heeft dan voor niemand geheimen. Het kasboek ligt voor iedereen ter inzage

Tevens wordt de nieuwe agenda 2018 even nader toegelicht.

 Elk lid wordt geacht aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. Voor een eventuele stemming die op die vergadering zou kunnen gebeuren dient een minimum aantal leden aanwezig te zijn, en ook jou stem is belangrijk en kan van doorslag gevend belang zijn.

Niet twijfelen, zeker komen!

Natuurlijk gaan we de ganse avond niet vullen met droge cijfers. Na het formele gedeelte klinken we met een glas bubbels en leren we hoe we onze bubbels kunnen verrijken aan de hand van bepaalde toevoegingen. Ook gaan we zelf Picon maken. Proevers zullen niet ontbreken