Inleiding tot onze activiteiten

Onze activiteiten samenvatten op enkele lijnen is niet gemakkelijk en verder op deze website kan je heel wat meer details vinden.

Laat ons eenvoudig stellen dat er verschillende groepen zijn:

Maandelijkse bijeenkomsten

Zowat elke laatste vrijdag van de maand komen we samen rond een thema dat verband houdt met het zelf maken van wijn en bier; Dit kan je heel ruim opvatten, enerzijds hebben we vrij technische thema’s met ervaren sprekers, anderzijds houden we het ook vaak luchtig met een proefavond, of een kennismaking met een ander domein dat dan wel meestal in verband staat met voeding.

Onze leden kunnen aan deze maandelijkse bijeenkomsten deelnemen aan een kostendekkende prijs, niet leden kunnen eveneens deelnemen aan een iets hogere prijs.

Uitstappen

In de zomer (Juli) plannen we meestal een familiedag waarop we onze eigen streek ontdekken. Je hebt er geen idee van hoeveel mooie brouwerijen, wijnmakerijen, kaasboerderijen … er verborgen zijn in West Vlaanderen en hoe graag deze mensen hun bedrijf voorstellen aan bezoekers.

Dit zijn meestal gewoon gezellige uitstappen en geen strak georganiseerde toestanden waarbij zoveel mogelijk te zien krijgt primeert.

Daarnaast nemen we elk jaar deel aan één of meerdere evenementen om de RWB aan het grote publiek voor te stellen.

Communicatie

We houden voornamelijk contact met de leden via:

  • Onze lokale gildekrant (3 tot 4 maal per jaar) en de VAW Gildekrant (3 maal per jaar)
  • Een facebook pagina
  • Email en nieuwsbrieven
  • Deze website

Gaandeweg merken we dat elektronische communicatie steeds belangrijker wordt. Waar enkele jaren geleden het gros van de leden erop stond om alles op papier te krijgen wordt nu steeds duidelijker gevraagd om alles on-line te hebben. Vandaar dat we een groeiende aandacht hebben voor het uitbouwen van deze website.

In de toekomst zal deze website dan ook een deel hebben enkel toegankelijk voor leden.

Gezamenlijke aankopen

Voor het wijn en bier maken is nogal wat materiaal nodig:

  • Elk jaar organiseren we een aantal gezamelijke aankopen van fruit; krieken, druiven, cassis, appelsap en perensap. 
  • Daarnaast kopen we ook biermaterialen in zoals hoppe en mout
  • En uiteindelijk natuurlijk ook allerhande stoffen die bij wijn en biermaken van pas komen; diverse gistsoorten, mandflessen, blauwloog, meetaparatuur
  • en daar veel van onze leden ook graag in de keuken actief zijn maken we van de gelegenheid gebruik om ook olijfolie en tomaten aan te kopen in grotere hoeveelheden. De tomaten zijn speciaal geschikt voor het maken van Passata.

Deelnemen aan een aankoopactie is alleen mogelijk voor leden.

Uitleendienst

De RWB heeft een uitleendienst voor de duurdere materialen, voornamelijk:

  • Een pers voor het persen van fruit om wijn te maken
  • Een brouwinstallatie

Er zijn enkele eenvoudige voorwaarden verbonden, zoals het betalen van een borg, en de verplichting om het materiaal proper en compleet terug te bezorgen, aan het lenen van dit materiaal.

Dit uitlenen is enkel mogelijk voor leden.

De wijn verjaagt de zorgen en treurnis voorgoed